Armeens-Apostolisch Orthodoxe kerk

Armeens-Apostolisch Orthodoxe kerk

Armenian cross

Plaatsing

De Armeens-Apostolisch Orthodoxe kerk maakt deel uit van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken. Zij accepteert de eerste concilie van Nicea, de eerste concilie van Constantinopel en de concilie van Efeze. Het religieus centrum is het heilige Etsjmiadzin, Armenië. Hier is tevens de zetel van de Katholikos van alle Armeniërs.

De kerk

De liturgische taal van de kerk is het klassiek-Armeens. Het klassiek-Armeens is alleen bewaard gebleven in de Armeens-Apostolische kerk en wordt buiten de kerk niet gesproken. Eveneens zijn vele Armeense tradities verweven in de christelijke cultuur en op deze manier geconserveerd. De Armeens-Apostolische kerk heeft in de eeuwen dat Armenië bezet was door andere landen gefunctioneerd als een veilige haven waar het christelijke Licht van de wereld schijnt en waar de Armeense identiteit wordt bewaard.

Deze taak blijft de kerk tegenwoordig nog steeds vervullen. Het Armeense volk is door de vele vervolgingen en de genocide verspreidt geraakt over de hele wereld. Als kleine minderheid in een grotere maatschappij dreigt assimilatie constant. De Armeens-Apostolische kerk is een sleutelfiguur in het behoud van de Armeense identiteit in de wijdverspreide Armeense diaspora. Het christendom en de Armeense identiteit zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Een recentelijk zeer bijzondere gebeurtenis is de canonisatie in 2015 van de heilige martelaren van de Armeense genocide van 1915. Deze martelaren zijn heilig verklaard, omdat ze het martelaarschap zijn aangegaan voor hun geloof en hun vaderland.

Oprichting van de kerk

Het evangelie werd in Armenië verkondigd door apostelen Bartolomeüs en Judas Taddeüs. Zij stichtten de kerk in het destijds heidense Armenië en worden de eerste verlichters van het Armeense volk genoemd. In het jaar 301 doopt heilige Grigor de Verlichter koning Abgar III en wordt het Christendom het staatsgodsdienst van Armenië. In een visioen van heilige Grigor de Verlichter ziet hij dat Christus met een gouden hamer slaat op de plek waar de kathedraal gebouwd moest worden. De kathedraal van Etsjmiadzin wordt gebouwd in het jaar 301 tot 303 en is de oudste kathedraal ter wereld.

De kerk in Nederland

Armeense zijdehandelaren kwamen begin 17e eeuw naar Nederland en richtten later, in 1714, de eerste Armeens-Apostolische kerk in Nederland op, die zich bevindt in Amsterdam. Deze historische kerk, genaamd Surp Hoki, ‘Heilige Geest’ is tegenwoordig nog steeds actief en groeit. De band tussen Armeniërs en Amsterdam is zeer bijzonder. In de 17e eeuw is de boekdrukkunst in Amsterdam bekend om zijn hoge kwaliteit en dit trok de Armeniërs naar Amsterdam. In 1666 wordt door de inspanning van priesters de eerste Armeense Bijbel ter wereld gedrukt in Amsterdam.

Tegenwoordig zijn er Armeens-Apostolische kerken in Amsterdam, Almelo en Maastricht. Verder zijn er missieparochies verspreid over heel Nederland. De Aartsbisschop van deze kerken is delegaat van de Armeens-Apostolisch kerk in West-Europa en vertegenwoordiger van de Armeense kerk voor de Heilige Stoel en verblijft in Rome.

De ontmoeting tussen de orthodoxe kerk koraal-groepen 2019

Het Armeens was in die tijd een gesproken taal maar geen geschreven taal. Om de Bijbel te kunnen vertalen naar het Armeens ontwikkelde de heilige monnik Mesrop Mashtots het Armeens alfabet in het jaar 405. Dit zorgde voor een verdere bloei van het christendom in Armenië.

Heden ten dage wordt de Armeense-Apostolische kerk geleid door de Katholikos van alle Armeniërs die zijn zetel nog steeds in het heilige Etsjmiadzin heeft en fungeert als primus inter pares (eerste onder zijn gelijken). Tevens is er de Katholikos van Cilicia, de patriarch van Jeruzalem en de patriarch van Constantinopel die een grote mate van kerkelijke autonomie hebben.

Barmhartigheid

Schenker van alle barmhartigheid,

sta mij toe

om met een rechtzinnig geloof,

en met goede daden,

en door gemeenschap van Uw Heilige Lichaam

en Bloed,

U te naderen.

En ontferm U over Uw schepselen,

en mij, een groot zondaar.

Bezoek onze kerk

Surp Hoki ‘Heilige Geest’ Amsterdam

Surp Krikor Lusavoritch Almelo

Surp Karapet Maastricht 

Armeens-Apostolische kerk Heerhugowaard

Armeens-Apostolische kerk Arnhem

Armeens-Apostolische kerk Assen

Armeens-Apostolische kerk Dordrecht

Armeens-Apostolische kerk Eindhoven

Kerk van de Verrezen Christus
Nolensweg 10, 3317 LE, Dordrecht
De tweede zaterdag van iedere maand, om 11:00 uur

De Sint-Dionysiuskerk
Middenweg 248, 1701 GH Heerhugowaard
De eerste zaterdag van iedere maand een eucharistieviering, om 11:00 uur

Opstandingskerk
Rosendaalseweg 505, 6824 KL, Arnhem
De eerste zaterdag van iedere maand een eucharistieviering, om 14:00 uur

Sint-Trudokerk
Strijpsestraat 129, 5616 GM, Eindhoven
De eerste zondag van iedere maand een eucharistieviering, om 14:00 uur

St. Athanasius Koptisch Kerk
Talmastraat 111, 9406 KM, Assen
De derde zaterdag van iedere maand een eucharistieviering, om 14:00 uur