Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk

Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk

Ethiopian cross

Plaatsing

De lidmaten van deze kerk komen uit Ethiopië. Het is het oudste zelfstandige land in de wereld en bestaat sinds 980 voor Christus. Via onze Bijbel kennen we het land door het verhaal van koningin Scheba (Seba) die koning Salomo bezoekt om hem met raadsels op de proef te stellen. Salomo had op al die raadsels een antwoord. (Koningen 10). De naam Seba komt al in Genesis 10 voor als nakomeling van Noach. Nog een voorbeeld over de band tussen Israël en Ethiopië. Ebed Melech, een Etiopische eunuch en hoge ambtenaar in dienst van koning Sedekia, neemt het op voor Jeremia. Hij voorkomt dat Jeremia in de put wordt geworpen. (Jeremia 38)

De kerk

Uit het Nieuwe Testament kennen we het verhaal uit Handelingen 8 waar de Ethiopiër, een hoge financieel ambtenaar van de koningin van Ethiopië onder invloed van Filippus een christen wordt. Mede daardoor zouden de Orientaals-orthodoxe kerken ontstaan zijn, waarvan Etiopisch-ortodoxe Kerk en de Eritresche-orthodoxe Kerk onderdeel zijn.

Ethiopië telt ongeveer 90 miljoen inwoners waarvan 75 %  christen is. Keizer Haile Selassie (1892 – 1975) is in de recente geschiedenis een belangrijke figuur geweest. Hij was Ethiopisch-Orthodox. Hij kroont zichzelf tot keizer en gaf zich de ondertitels mee: ’Erfzoon van het zaad van Salomo‘ en ’Leeuw van de stam van Juda’ en accentueerde hiermee zijn verwantschap met Israël.

Geloofsbeleving

Inhoudelijk zijn de Ethiopische en Eritrese-orthodoxe kerken gelijk. Op het concilie van Challedon in 451 is een scheiding gekomen tussen o.a. de Rooms-Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken aan de ene kant en de Oriëntaals-orthodoxe kerken, waaronder de Koptische en Orthodoxe kerken aan de andere kant. Het punt waardoor men uit elkaar ging is de zogeheten twee naturen leer van Jezus. De Oriëntaals-Orthodoxe kerken stellen: Jezus is één natuur die het goddelijke en het menselijke in zich verenigt. Een moeilijk onderscheid dat niet meer zo leeft

Sacrementen

De liturgie taal van de Ethiopisch en de Eritrees orthodoxe Kerk is Ge-ez. De mis is een belangrijk onderdeel van de liturgie. Het gebouw als kerk is voor de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken heilige grond en kan dus alleen gebruikt worden voor het uitoefenen van de eredienst. Veel Oud-Testamentisch gebruiken hebben deze kerken geïmplementeerd. Zo heeft elke kerk een tabernakel (kopie van de ark uit het Oud Testament) die in een aparte afgesloten ruimte van de kerk staat: het Heilige der Heilige en die alleen voor de priester toegankelijk is. Schoenen uit in de kerk. Geen stoelen in de kerk maar lage bankjes. Gebeden worden uitgesproken geknield op de vloerkleden die in de kerk liggen. In de diensten worden lange witte gebedsgewaden gedragen. Alleen gelovigen mogen in de kerk (heilige grond) komen

Parochies in Nederland

De Ethiopisch-Orthodoxe kerk komt op drie plaatsen in Nederland bij elkaar. De  Amsterdamse kerk, Pernis en Amersfoort parochie valt daar dus onder. Een patriarch geeft leiding aan deze kerken. Het woord Tewahedo in de naam van het kerkgenootschap is Ge’ez taal (liturgische taal) en betekent ’wezen dat eenheid vormt‘ en duidt dus op de christologische leer zoals deze kerken dat zien. Anders dan in Afrika hebben de Ethiopisch-Orthodox Tewahedo kerk in Nederland wel een goede relatie.